تبلیغ مستقیم در گوگل

  پلن 50 دلاری پلن 100 دلاری پلن 180 دلاری
250.000 500.000 900.000
تومان تومان تومان
حداکثر تعداد ورود کاربر 2000 5000 10000
متوسط تعداد ورود کاربر 400 1000 2000
حداکثر کلید واژه نامحدود نامحدود نامحدود
هزینه کلیک حداقل 1 سنت حداقل 1 سنت حداقل 1 سنت
دریافت گزارش لحظه ای پشتیبانی می شود پشتیبانی می شود پشتیبانی می شود
دریافت گزارش روزانه از گوگل پشتیبانی می شود پشتیبانی می شود پشتیبانی می شود
امکان نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ... پشتیبانی می شود پشتیبانی می شود پشتیبانی می شود
تبلیغات موبایل پشتیبانی می شود پشتیبانی می شود پشتیبانی می شود
نمایش رایگان رایگان رایگان
گوگل فارسی رایگان رایگان رایگان
مدت نمایش نامحدود نامحدود نامحدود
اعتبار 50$ 100$ 180$
  خرید خرید خرید